Graficke pismenko Kostel sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci nechal v letech 1756-61 postavit Jan Václav Špork náhradou za gotický kostel vyhořelý roku 1740. Ze staré stavby využil stavitel F. Jedlička čtyřhrannou věž, k níž přistavěl obdélný jednolodní kostel s půlkruhovým závěrem a obdélnými sakristiemi po stranách. Hlavní průčelí je zakončené štítem se sochou sv. Bartoloměje ve střední nice. Nároží zdůrazňují schodišťové přístavky zdobené sochařskými symboly Víry, Naděje a Lásky, nad vstupním portálem kartuše s erbem stavebníka. Stěny kostela jsou členěny pilastry, obdélná okna jsou rámována bohatými rokokovými ornamenty. Věž je zesílena pilíři, v horní části má ochoz vysazený na krakorcích. Loď kostela je zaklenuta třemi plackami na pásech, presbytář konchou a kaple po severním boku lodi kupolí. O nedávno dokončené rekonstrukci svědčí letopočet 2002 nad vstupním portálem

Text: historie
19.1. 2005 - Zany (podle Umělecké památky Čech, díl 1. [A/J], Academia, Praha 1977)