Graficke pismenko Kostel sv. Bartoloměje je jednolodní, obdélníkového půdorysu, s hranolovitou věží při jižní straně. Situován je v areálu zrušeného hřbitova.

 
Graficke pismenko K jižní zdi presbytáře se přimyká hranolovitá věž a k hlavnímu západnímu průčelí s barokním štítem přiléhá nízká předsíň. Dlouhý presbytář je uzavřený s barokním štítem, v něm pozdně gotická síťová klenba na válcových příporách. Loď má plochý strop, vítězný oblouk je hrotitý. Kostel je zděný, omítaný. Zdivo věže je z lomového kamene spojované maltou. Schodiště do pater věže žebříkové.
 
Graficke pismenko Kruchta je zděná, její podklenutí spočívá na dvou pilířích pod zábradlím kruchty a na pěti polopilířích. Strop pod kruchtou je tvořen třemi pruskými klenbami rámovaných pasy. Triumfální oblouk je lomený a relativně vysoký. Všechny přízemní hrany triumfálního oblouku jsou výrazně skoseny. K jižní patě triumfálního oblouku je přizděna kamenná křtitelnice polokruhového tvaru stojící na noze kruhového průřezu. Na vrcholu triumfálního oblouku je namalovaná holubice. Přibližně uprostřed hřebene střechy je oplechovaná věžička čtvercového průřezu. Střecha věžičky je završena ozdobně kovaným křížem s trojlistým zakončením. Ve věži dva gotické portály, dále jsou zde zavěšeny dva zvony. Střechu věže tvoří čtyřboký jehlan s trojúhelníkovitě okosenými hranami přecházející do strmějšího šestibokého jehlanu s makovicí a na vrcholu s křížem.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Bartoloměje je památkově chráněn od roku 1963.

Text: popis
22.12. 2018 -