Graficke pismenko Barokní kostel sv. Barbory byl postaven roku 1753 u hřbitova, založeného roku 1606 (zrušeného r. 1896, kdy přestal kapacitně postačovat). Předměstský hřbitov původně sloužil luteránským obyvatelům města, r. 1624 přešel do majetku katolíků.

 
Graficke pismenko Hřbitovní kostel byl postaven díky fundacím šumperského rychtáře Matyáše Barela a radního Zikmunda Dressera. Autorem stavebních plánů kostela byl šumperský zednický mistr Anton Scholz. Roku 1755 byl kostel vyzdoben nástropními freskami, autorem je uničovský malíř Ignác Oderlický (původně byly fresky připisovány malíři Františku Antonu Helbigovi, ale r. 1916 byl odkryt nápis na pravé straně lodi, ze kterého vyplývá že autorem je první zmiňovaný umělec).
 
Graficke pismenko Fresky zobrazují Kristovo ukřižování, mor v Šumperku (s postavou děkana Dittricha, který se při své službě ostatním nakazil morem a zemřel) a pohled na město s postavou fundátora Z. Dressera.
 
Graficke pismenko Sv. Barbora, které je kostel zasvěcen, je patronkou v hodině smrti a ochránkyní před smrtí bez posledního pomazání (nástropní malba v presbytáři).
 
Graficke pismenko V období josefínských reforem r. 1784 byl kostel uzavřen, stejně jako mnoho jiných, a dokonce měl být i zbourán. Část jeho vybavení (hlavní oltářní obraz, varhany, kazatelna) byla převezena do jiných kostelů. Rozhodnutí bylo na četné prosby nakonec r. 1790 změněno a kostel mohl být zachován, ovšem pouze jako hřbitovní kaple (původně se zde sloužily pravidelné mše). Nový oltářní obraz namaloval šumperský malíř Josef Keyl. Kostel byl v té době opraven, znovu byl opraven roku 1853. Roku 1896 byl zrušen hřbitov u kaple a byl zde vybudován nový městský park. Patnáct náhrobků z někdejšího hřbitova bylo osazeno do průčelí kostela.
 
Graficke pismenko Znovu byl kostel opravován roku 1900, kdy poté, co se nad městem 2.6.1900 strhla veliká bouřka, do věže kostela uhodil blesk a zapálil střechu. Věžička se zřítila, zvon se naštěstí roztavil; neboť jinak by při pádu pravděpodobně rozbil strop a došlo by k poškození fresek.
 
Graficke pismenko Roku 1904 získal kostel nový hlavní oltář s obrazem sv. Barbory od Antonia Jausta z Adamova u Branné. Varhany vyrobila firma Franz Kolbe a syn z Pekařova. V kostele jsou také dva obrazy Sedmibolestné Panny Marie a Snímání z kříže, které namaloval šumperský malíř Karl Brachtel. Od roku 1958 patří kostel mezi chráněné památky ČR.
 
Graficke pismenko U kostela stojí sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1754.

Text: historie
12.6. 2013 - E.H. podle http://www.farnostsumperk.cz; http://www.infosumperk.cz/; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Karel Kuča, Libri 2008