Graficke pismenko Vznik kostela lze datovat ke konci 15. století. Dle historických zpráv je možné objekt považovat za dílo stavitele Andrease Günthera z Chomutova, který je připomínán v letech 1518 až 1539 a snad také Hanse Günthera z Oberdorfu, pravděpodobně jeho příbuzného z Horní Vsi u Chomutova.

 
Graficke pismenko V roce 1584 byla rozestavěná stavba kostela zničena silnou bouří. Nový majitel panství Jiří Popel Lobkovic pak začal v roce 1593 připravovat velkolepý záměr dostavby kostela a také vybudování kláštera.
 
Graficke pismenko Na vedutě z počátku 17. století je v popředí kostel ještě rozestavěný. Letopočet 1607 nad severovýchodním vchodem připomíná smrt Jiřího Popela z Lobkovic. Počátkem 17. století koupil Horní Ves Adam Hrzán z Harasova a připojil ji k panství Červený Hrádek, pod které spadala až do roku 1848.
 
Graficke pismenko Za třicetileté války nedostavěný kostel používali Švédové jako pevnůstku. V roce 1667 nechal Hrzán z Harasova nedostavěnou kostelní loď rozebrat a kámen z ní byl použit pro stavbu mostu přes říčku Chomutovku. V květnu 1745 byly varhany z kostela předány do Přečápel. V dobách sedmileté války, v letech 1757–1759, byl kostel opět využíván jako pevnost, protože v okolí kostela docházelo k častým bojům. V roce 1798 bylo rozhodnuto o úpravě kostela na hřbitovní. V roce 1813 byl u kostela vykopán velký vojenský hrob, kde byli pochováni především ruští kozáci padlí při tažení proti Napoleonovi. Po roce 1829 sloužil kostel jako sklad prachu pro nedaleká dělostřelecká kasárna. V roce 1835 byla zahájena přestavba a v roce 1838 byl zrušen hřbitov. Roku 1865 byla opravena věž. Až do roku 1920 byl kostel v žalostném stavu. V roce 1923 byl kostel znovu otevřen a vysvěcen po úplné obnově. Ve dvacátých letech byl vypracován projekt pro celkovou dostavbu kostela včetně obnovy velké kostelní lodi. Projekt však nebyl nikdy realizován. Západní předsíň přistavená k zazděnému vítěznému oblouku je datována do třicátých let, jelikož na fotografiích z dvacátých let chybí. V roce 2009 byla kompletně opravena střecha kostela.

Text: historie
3.3. 2010 - Radovan Smokoň - zdroj: Průzkum sakrálních objektů okresu Chomutov r. 2000