Graficke pismenko Na bývalém hřbitově, který je přístupný bohatě zdobenou renesanční bránou z roku 1558 ve tvaru polosloupové edikuly vyvršené trojhranným štítem s nápisem a reliéfní výzdobou, stojí kostel sv. Barbory-původně pozdně gotický z počátku 16. století, později bratrský sbor, obnovený roku 1614 a zbarokněn v letech 1701–1702 stavitelem M. Raimondim. Opravy probíhaly v letech 1817 a v roce 1920. Současná podoba je obdélníková, jednolodní s obdélníkově segmentově uzavřeným presbytářem, k němuž po severní straně přiléhá rozlehlá sakristie. Fasády jsou hladké bez ozdob, okna jsou s půlkruhovými záklenky. V průčelí tabulový štít roku 1701. Loď je plochostropá se zrcadlem, presbytář je potom sklenut valeně.

 
Graficke pismenko Zařízení: hlavní oltář je plastická kompozice sv. Barbory,sv. Ludmily,sv. Máří Magdalény a krucifixu od kosmonoského J. Jelínka z roku 1743. U jižní strany kostela je šest klasicistních figurálních náhrobků z poloviny 19. století, bohužel značně zdevastovaných.

Text: historie
1.12. 2005 - Aleš Marek /Umělecké památky Čech, svazek první/