Graficke pismenko Jedná se o hladce omítnutou stavbu obdélného půdorysu s polygonálním závěrem. Po stranách kněžiště přistavěna sakristie. Vstupnímu jihozápadnímu průčelí dominuje předsazená hranolová věž zakončená jehlancovou střechou s lucernou a makovicí a latinským kovaným křížkem. Kostel je krytý sedlovou střechou, nad sakristií a kněžištěm jednostranně zvalbenou. Střešní krytinou jsou tašky. V exteriéru se výrazně uplatňují pseudogotické architektonické články. Nad stylizovaným lomeným portálem s dvoukřídlými prosklenými dveřmi rámové konstrukce je umístěna rozeta, pod korunní římsou ornamentální pás lomeného obloukového vlysu. Vnitřní prostor prosvětlují vysoká okna zakončená lomenými oblouky. V horní části oken motivy jeptišky, kružby vyplněny barevnými vitrážemi. Interiér kostela je plochostropý, presbytář sklenut konchou. Zděná kruchta je nesena dvěma sloupy, zábradlí tvořeno dřevěnou balustrádou. První patro věže je členěno ve třech stranách gotickými lomenými okny v nestejné výšce, je zakončené kordonovou římsou, nad níž jsou ve všech stranách trojúhelné tympanony. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. Kostel sv. Antonína Paduánského je památkově chráněn od roku 2005.

Text: popis
8.10. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz