Graficke pismenko Trojlodní bazilika s hranolovým presbytářem, orientovaným k západu. Nad východním (vstupním) průčelím vystupuje z valbové střechy stanová zvonice. Na severním boku presbytáře nevelká oratoř.

 
Graficke pismenko Kostel je proveden ve zjednodušené geometrické secesi, interiér vyzdoben dekorem, ovlivněným principy beuronské školy benediktinů.
 
Graficke pismenko Vnitřní vybavení je různorodé, částečně přenesené ze starších zrušených církevních objektů.

Text: popis
26.6. 2008 - Ivan Grisa