Graficke pismenko Ves a pozdější obec je písemně prvně doložena v r. 1276. Kdy zde vznikla první sakrální stavba, není známo. V místě současného kostela stávala v již v dobách třicetileté války kaple sv. Ducha, která byla r. 1675 nákladem Dietrichsteinů, majitelů panství Mikulov, barokně obnovena. Patrně v té době byla též nově zasvěcena sv. Anně. V r. 1811 byla zásadně přestavěna na pozdně barokní jednolodní kostel, k němuž byla r. 1818 přistavěna 32 m vysoká věž. Tehdy dostala stavba v podstatě dnešní podobu. Drobné úpravy proběhly ještě koncem 19. a 1. polovině 20. století. Věžka "sanktuska" nad východním štítem lodi vznikla v r. 1892 a r. 1899 byla přestavěna a zvětšena sakristie při severní straně presbytáře, kterou znovu prodloužili v roce 1936. Roku 1958 byl kostel zapsán do státního seznamu kulturních památek. V letech 1991-1992 došlo k výrazným úpravám interiéru, v němž byla umístěna díla moderního umění, zejména křížová cesta brněnského výtvarníka Karla Rechlíka nebo oltář od Pavla Šlegla s obrazem od Petra Štěpána.

 
Graficke pismenko Kostel sv. Anny je v současnosti kostelem farním v římskokatolické farnosti Pasohlávky a konají se v něm pravidelné bohoslužby.

Text: historie
25.5. 2019 - Jiří Špaček a Luděk Vláčil (s využitím informací různých internetových stránek)