Graficke pismenko První písemná zmínka o vsi a pozdější obci Huštěnovice pochází z roku 1220, kdy olomoucký biskup Robert přiznal velehradskému klášteru desátek z huštěnovických vinic. Tehdy se ves uvádí pod názvem Wesconewiz.

 
Graficke pismenko Od 80. let 18. století stávala na návsi pouze zděná zvonice. V roce 1828 byla v její blízkosti postavena kaple sv. Anny. Dne 26. července 1873 došlo k slavnostnímu položení základního kamene a k jeho posvěcení P. Františkem Michalským z Uherského Hradiště.
 
Graficke pismenko Novogotický kostel sv. Anny vznikl v místech původní, prostorově již nevyhovující kaple. Stavbu prováděl stavitel Josef Schaniak z Uherského Hradiště. Podle nápisu na portálu lze soudit, že hrubá stavba byla zřejmě hotová již v roce 1874. Práce na kostele však pokračovaly ještě další tři roky. Dne 10. července 1876 byla dokončena stavba věže a 14. října 1876 byl dokončen hlavní oltář sv. Anny, který zhotovil řezbář Antonín Čuba z  Přerova. Dne 8. dubna 1877 byly slavnostně zavěšeny na věž zvony ulité ve Vídni a posvěcené světícím biskupem Angererem. Byly pojmenovány: "Anna, Maria", "Cyril a Metoděj" a umíráček "Jindřich". K slavnostnímu vysvěcení kostela došlo 26. července 1877 velehradským děkanem P. Josefem Vykydalem.
 
Graficke pismenko Huštěnovice vždy spadaly do farnosti Uherské Hradiště. Teprve v roce 1908 došlo ke stavbě fary. Dne 30. července 1910 byla zřízena prozatímní duchovní správa. Samostatná římskokatolická farnost Huštěnovice vznikla až v roce 1915. Varhany pro kostel zhotovil roce 1924 varhanář Matěj Strmiska z Uherského Hradiště. V roce 1930 byly na kostelní věž nainstalovány věžní hodiny od Antonína Konečného z Jestřabic u Kyjova.
 
Graficke pismenko Pro svou uměleckou a architektonickou hodnotu byl kostel sv. Anny v roce 1995 prohlášen za kulturní památku ČR. V současnosti jsou v kostele slouženy mše jak římskokatolickým i řeckokatolickým knězem.

Text: historie
25.8. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: farhustenovice-cz, památkový katalog, http://www.hustenovice.cz a další