Kostel a špitál sv. Anny

Graficke pismenko Původně poutní jednolodní barokní kostel sv. Anny se špitálem vznikl přestavbou kaple Kalvárie z roku 1518. Po několika úpravách byla kaple roku 1561 vyzdobena a v roku 1684 k ní byla přistavěna věž. Až roku 1691 se z ní stává po dalších úpravách kostel. V roce 1781 se přistavila fara. V roce 1939 byla oblast vysídlena a stalo se z ní vojenské cvičiště. Během 2. světové války došlo k mírnému poškození kostela. Po válce a odsunu německého obyvatelstva nedošlo ke znovuosídlení obce. Z celé oblasti se stalo hraniční pásmo. Kostel dlouho chátral spolu s ostatními objekty, které přežily válku. Obec oficiálně zanikla až roku 1960. V roce 1967 byl kostel i přilehlé objekty zbořeny. Po pádu komunismu roku 1989 a po zrušení hraničního pásma se opět obnovil turismus v této oblasti. Nečekané překvapení bylo v podobě Bismarckovi rozhledny, která byla nalezena a na jejíž existenci se patrně zapomnělo. Kostel Svaté Anny se nachází na trase vedoucí k této rozhledně. V roce 1992 byly vyznačeny základy kostela, místo bylo upraveno a byly sem umístěny zachovalé náhrobní kameny z místního zaniklého hřbitova. Byl zde také vztyčen mohutný dřevěný kříž. V těsné blízkosti stojí část památníku obětem 1. světové války a stále jsou viditelné základy přilehlých budov s částí sklepení.

Text: historie
20.9. 2010 - Viktor Geber