Graficke pismenko Na místě dnešního kostela Povýšení sv. Kříže stál již gotický kostel v roce 1330. Podle plánů brněnského stavitele Matyáše Baumgartena byl kostel barokně přestavěn v letech 1682 – 1683. Po dokončení přestavby byl kostel prohlášen za farní. Současnou podobu získal kostel při další přestavbě, která proběhla v letech 1765 – 1766 podle projektu Josefa Lamberského. Roku 1845 prošel rozsáhlými opravami zejména interiér kostela a v roce 1898 byly opraveny kostelní oltáře akademickým sochařem Ignácem Bergmannem.

 
Graficke pismenko Kostelní zvony pocházející z roku 1904 byly zrekvírovány v roce 1917. V meziválečném období byla zvonice osazena zvony novými, ale jejich osud byl stejný jako zvonů původních. Zrekvírovány byly v roce 1942. Nové zvony byly zavěšeny v roce 1948, kdy probíhaly i větší opravy kostela. Větší opravy pak kostel prodělal v roce 1968, 1975 a v letech 1999 – 2000.

Text: historie
27.10. 2007 - Pavel Vítek