Graficke pismenko Kostel Povýšení sv. Kříže je jedna z nejvýznamnějších a nejrozlehlejších staveb pozdního baroka na Jičínsku. Jedná se o jediný mimoměstský kostel se dvěma věžemi na Jičínsku.

 
Graficke pismenko Již roku 1355 je v obci připomínán starší kostelík stejného jména. V letech 1772 – 1780 podle plánu stavitele Fr. Hegera byl postaven nový barokní kostel. Snad se stavby zúčastnil i I. Palliardi. Zcela dokončen a vysvěcen byl až roku 1797. Zaklenut je kupolí s lucernou, půdorys kostela je trojúhelný. Na klenbě kostela jsou vzácné fresky od J. Redelmayera. Interiér kostela je zařízen v rokokovém stylu a doplněn byl v 19. století. Opravy a restaurace kostela byly provedeny v letech 1904 a 1993.

Text: popis
6.5. 2007 - Pavel Vítek