kostel Povýšení sv. Kříže

kostol Povýšenia sv. Kríža, Žiar nad Hronom

Graficke pismenko Kostel je jednolodní klasicistní stavbou se dvěma věžemi v průčelí, postavený na půdorysu kříže. V ose průčelí je vstupní portikus, jehož součástí je tympanon ve tvaru trojúhelníkového štítu. V tympanonu se nachází erb biskupa G. Zerdahelyiho od Leopolda Forstra. Mezi věžemi je měděný kříž a latinský nápis znějící "Hle, kříž Páně, utíkejte protivníci." V severní věži jsou tři zvony, velký Michaela archanděla, Floriána a Jana Nepomuckého (1660 kg), z r. 1948 a umíráček (58 kg) z r. 1924. V jižní věži je střední zvon Neposkvrněného početí Panny Marie (750 kg) z r. 1924 a tzv. malý zvon svatého Kříže (430 kg) z r.1924. V interiéru je nad hlavním oltářem obraz Povýšení svatého Kříže od vídeňského malíře Františka Schöna z r. 1809. V lodi jsou čtyři boční oltáře zasvěcené svaté Anně, svatému Štěpánovi, prvnímu mučedníkovi, Andělu strážci a Panně Marii Karmelské. Nad každým z  oltářů je olejomalba s vyobrazením daného světce. Nejnovější je obraz Panny Marie Karmelské z r. 1949 od Edmunda Messányiho z Nitry, který je rovněž autorem maleb v klenbách. Pod severní věží je krypta banskobystrických biskupů.

Text: popis
22.4. 2021 - Luděk Vláčil - zdroj: http://ziar.fara.sk/content/historia-farnosti a další