Kalvárie

Graficke pismenko František Michal Šubíř v letech 1712 - 1713 zbudoval toto poutní místo jako projev díků, za narození jeho dcery. Barokní kostel svírá obvodová zeď se šesti ambity a připomíná tak svým stavebním řešením chrám Božího hrobu v Jeruzalémě. Klasicistní hlavní oltář ukrývá kapli, která je řešena jako krápníková jeskyně, pojmenovaná jako Getsemanská zahrada. Hlavní nádvoří se nachází na místě bývalého hřbitova a lze na něj vstoupit branou mezi dvěma hranolovými věžemi, na kterých je vyobrazeno sousoší "Ecce Homo". Po stranách hlavního nádvoří jsou situovány dvě kaple - Božího hrobu a hrobu Panny Marie. Pod kaplí Božího hrobu se nachází další, podzemní kaple s bohatou, skulpturovou výzdobou. Na nádvoří lze také spatřit tzv. "kámen pomazání". Kostel Všech Svatých v Jaroměřicích spojuje s poutním místem Kalvárie Křížová cesta.

Text: historie
5.2. 2012 - Jaroslav Šefčík