Kostel Panny Marie Růžencové v Plzni - Východním Předměstí

Graficke pismenko Dynamicky se rozrůstající předměstí Plzně postrádala počátkem 20. století dostatečně kapacitní kostely, které by uspokojovaly potřeby věřících. Zatímco na jihu města tento problém řešil redemptoristický areál u sv. Jana Nepomuckého (viz heslo), do východní části Plzně, tehdejšího Petrohradu, byli povoláni dominikáni z kláštera u sv. Jiljí na Starém Městě pražském. Ti nechali v letech 1912–13 postavit velký kostel podle projektu Antona Möllera z Varnsdorfu na centrálním náměstí nového předměstí (dnes Jiráskovo), v jeho sousedství velkou faru se zázemím členů řádu, kteří sem byli vysláni, a rozlehlou zahradu, rozkládající se jižně od obou staveb.

 
Graficke pismenko Provádějícím stavitelem byl pražský Eduard Sochor. Stavbu oficiálně zahájilo posvěcení základního kamene 1. 5. 1912 a zakončilo vysvěcení kostela 30. 10. následujícího roku. Jedná se trojlodní basiliku s příčnou lodí a bočními kaplemi úctyhodných rozměrů: celková délka 55,27 m, největší šířka 24 m a výška ke stropu 13 m. Celému komplexu dominuje hranolová věž, vysoká 56,75 m. Kostel, fara i ohradní zeď zahrady nesou rysy přechodu mezi pozdní secesí a německou modernou a jsou tím v českojazyčném prostředí značně výjimečné.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení kostela přibývalo postupně během I. poloviny 20. století. Dominikánská správa kostela skončila oficiálně rozehnáním mateřského kláštera roku 1950, obnovila se po roce 1990.

Text: historie
27.3. 2010 - Ivan Grisa, dle informační tabule na dveřích kostela