Graficke pismenko Poutní místo na Božím daru (Gottesgabe) leží asi 3 km jižně od Zlatých Hor. Vzniklo na základě historické událoti, kdy 18.7.1647 zde porodila syna jistá Anna Tannheiserová žena řezníka. Ta se zde schovala před švédským vojskem. Když její syn Martin stal radním v Zuckmantlu (Zlatých Horách) a jeho matka zemřela, nechala jeho žena namalovat obraz Bohorodičky a zavěsila jej na místě tehdejší události (Tento originální obraz je dnes uchován ve farním kostele ve městě). Stalo se to roku 1718 a místo bylo lidmi navštěvováno. Během krátké doby se zde událo nejméně k pěti zázračným uzdravením, které biskupská komise uznala po řádném šetření. Tou dobou zde vznikla i dřevěná kaplička.

 
Graficke pismenko Nařízením císaře Josefa II. měla být v roce 1785 zbourána. Nikdo však nenašel odvahu rozkaz splnit, zvlášť když šlo o zázračné místo. Nepomohl ani příkaz pro vojsko, které však mělo díky napoleonským válkám zcela jiné starosti. Roku 1819 úředníci umožnili kapli opět používat. V roce 1830 arcikněz dr. Philipp Dittrich inicioval výstavbu kostela. Ten byl postaven v letech 1834 - 41. Časem vznikla i Křížová cesta, která vede od Zlatých Hor. Před 2.sv.válkou zde bývalo až 100 000 poutníků ročně. Válečné události místo nija nepoškodily.
 
Graficke pismenko Místo v padesátých letech min.století prožilo těžkou krizi. V roce 1955 byla poslední bohoslužba a pod zámínkou že nedaleké těžební štoly hrozí zřícením kostela, byl objekt uzavřen a následně totálně zdevastován. Jeho materiál byl použit třeba na postavení autobusové zastávky. V roce 1968 vznikla iniciativa na záchranu místa, ale záchranářské práce byly rychle umlčeny. Nakonec 22.9.1973 brněnské komando vyhodilo zbytek chrámu do povětří a buldozery dílo dokonaly.
 
Graficke pismenko Díky revolučním změnám roku 1989 přišla myšlenka na znovupostavení poutního místa. Památný den 22.4.1990 posvětil papež Jan Pavel II. na Velehradě základní kámen. Vzniklo sdružení pro obnovu poutního místa, které sehnalo finanční prostředky. stavba byla provedena v letech 1993 - 95. Slavnostní vysvěcení proběhlo 23.9.1995 za účasti 12 000 poutníků.
 
Graficke pismenko Součástí kostela je budova Poutního domu a nesmíme zapomenout na původní barokní kapličku u areálu, která byla obnovena v roce 1995. U ní je i kříž z roku 1995, který je sestaven ze zbytků zde nalezených původních křížů v letech 1956 - 73.

Text: historie
25.6. 2015 - Zdroj k článku - web mariahilf.hyperlink.cz