Graficke pismenko Poutní místo Homol - Raně barokní areál založila 1692 hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte. Kostel Bolestné panny Marie se schodištěm byl vystavěn v letech 1692-1696.

 
Graficke pismenko Schodiště je unikátní středoevropskou stavební památkou. V r. 1703 byly před průčelím kostela zřízeny dvě kaple. V druhé polovině 18. století bylo schodiště vyzdobeno sochami a vázami.
 
Graficke pismenko Od r. 1991 zde probíhá celková stavební a restaurátorská obnova.

Text: historie
28.5. 2002 -