Graficke pismenko Raně barokní kostel Panny Marie Bolestné z let 1692-96 je jednolodní s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží - věž sražena vichřicí a r. 1740 opravena, průčelí zdobeno volutovým štítem. Roku 1778 komplex doplnila kostnice. Interiér v rokokovém a pseudoslohovém stylu. Hlavní oltář rokokový z r. 1779, kazatelna zděná z konce 17. stol. s barokní řezanou stříškou. Boční oltáře pseudobarokní z r. 1888.

 
Graficke pismenko Kamenné schodiště z r. 1767 o 153 schodech a 16 odpočívadlech. Počet je zvolen podle počtu Zdrávasů ve Velkém Růženci s třemi úvodními Zdrávasy, odpočívadla Otčenášům. Kamenné zábradlí roku 1767 ozdobeno sochami světců, andílků a váz. Nahoře schodiště zakončeno branou na hřbitov.
 
Graficke pismenko Roku 1703 před průčelím kostela postaveny nakoso dvě kaple Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Nepomuckého.
 
Graficke pismenko Za kostelem je klečící sousoší sv. Jana Nepomuckého a Václava. Nad hřbitovem budova bývalé Kaplanky z roku 1754, zrušena 1834 a přestavena..

Text: popis
26.4. 2013 - Rodochrozit - podle informační tabule u schodiště a UPČ E. Pocheho