Graficke pismenko V letech 1541 – 1542 Arnošt Krajíř z Krajku postavil v renesančním stylu kostel Obrácení sv. Pavla. Kostel původně sloužil sboru jednoty bratrské. Stavba je jedna z prvních renesančních kostelních staveb postavených severně od Alp. Po roce 1547 císař Ferdinand I. zkonfiskoval Brandýs nad Labem a kostel jednotě bratrské odebral a předal utrakvistické církvi. Ale v době náboženské tolerance, kolem roku 1600, opět kostel spravoval bratrský kazatel. Po bitvě na Bílé hoře byli členové jednoty bratrské definitivně vyhnáni a při kostele bylo zřízeno katolické děkanství.

 
Graficke pismenko V sedmdesátých letech 16. století probíhaly opravy kostela a tehdy byla odděleně od kostela postavena věž. Současná barokní věž ale pochází až z poloviny 18. století, kdy byl barokně přestavěn celý kostel. Stavební úpravy proběhla také na počátku 20. století.

Text: historie
18.7. 2007 - Pavel Vítek - zdroj - Informační tabule u kostela