Graficke pismenko Jednolodní stavba, hlavní oltář z r. 1870 je vytvořen z umělého šedého a červeného mramoru s dřevěným zdobeným svatostánkem z r. 1812 (relikviář se světcovou kostí - část předloktí sv. Jana Sarkandera). Nad oltářem je obraz Nejsvětější trojice od Ignáce Viktorina Raaba (1715-1787), jednoho z největších českých barokních malířů. R. 1882 byl obraz nahrazen kopií malíře Jana Zapletala, poté několikrát restaurován (částečně nevhodně; narušen). Na své místo se vrátil r. 1942, poslední restaurace provedena r. 2008.

 
Graficke pismenko Boční oltáře - Levý boční oltář Panny Marie a pravý boční oltář sv. Josefa - jsou z r. 1780. Oltářní obrazy Navštívení Panny Marie a Sen sv. Josefa namaloval r. 1855 malíř Jan Zapletal podle pův. obrazů jezuity Ignáce Viktorina Raaba, které se nezachovaly.
 
Graficke pismenko Křtitelnice z šedého Cetechovského mramoru byla vytvořena r. 1754.
 
Graficke pismenko Interiér zdobí barokní sochy sv. Kateřiny, sv. Barbory, sv. Floriána a sv. Sebastiána. Pískovcová socha sv. Jana Sarkandera byla vytvořena patrně r. 1750. Dřevěná socha sv. Judy Tadeáše, stojící vlevo od oltáře, byla vytvořena na přel. 19. a 20. stol. V interiéru je řada dalších dřevěných a sádrových soch.
 
Graficke pismenko Loď kostela se dělí na starší část o čtvercovém půdorysu s klenutým stropem, na který navazuje moderní chrámová loď, postavená r. 1934. Moderní přístavba je obdélníková, s plochým stropem. Zdobí ji 14 obrazů s motivem křížové cesty, které namaloval r. 1946 zdounský rodák Zdeněk Máčel, český malíř, grafik a sochař.
 
Graficke pismenko Ke starší části lodi na jižní straně přiléhá kaple, strop zdobí čtyři fresky z r. 1936 od ak. malíře Jano Köhlera, znázorňující sv. Anežku Českou, sv. Václava, sv. Ludmilu a sv. Vojtěcha.
 
Graficke pismenko K lodi ze severní strany přiléhá čtyřboká třípatrová věž s renesanční kopulí. V prvním patře je hodinový stroj, v druhém patře je zvonice se dvěma zvony: zvon Panny Marie zdobený reliéfy (500 Kg) z r. 1697 a zvon bl. Jana Sarkandera (390 Kg). Nad nimi je ve věžičce zavěšený zvon sv. Dominika (50 Kg) a ještě nad ním je umíráček (20 Kg).
 
Graficke pismenko V kostele byly pův. varhany z r. 1866, které byly r. 1937 pro špatný stav nahrazeny novými varhanami. R. 1996 byly instalovány elektrické varhany.
 
Graficke pismenko Boční vhod do kostela zdobí kamenný erb Zoubků ze Zličína, pocházející z konce 16. století.
 
Graficke pismenko Zvenčí vedle vchodu jsou druhotně osazeny náhrobní kameny pána Jana Jiřího Zoubka ze Zdětína, které byly vytvořeny v obd. renesance. Figurální a znakový náhrobník je vysoce ceněn pro výjimečně jemné kamenické zpracování.

Text: popis
4.8. 2012 - http://www.zdounky.cz, ŠNEJDAR, Petr. Kostel Nejsvětější trojice ve Zdounkách. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta