Graficke pismenko Není zcela jasné, kdy byl kostel postaven. První písemná zmínka se objevuje r. 1366, kostel byl ale postaven pravděpodobně dříve. Existuje teorie (podle Františka W. Peřinky, autora Vlastivědy moravské), že kostel vznikl přestavbou původní tvrze, pravděpodobnější se ale zdá být varianta že tvrz stávala na prostranství těsně za kostelem (tvrz byla zpustošena husity r. 1423, r. 1520 se uvádí již jako zaniklá).

 
Graficke pismenko Ke gotickému kostelu s malou věžičkou se zvonem byla r. 1570 přistavěna majitelem zdounského panství Joachimem Zoubkem ze Zdětína renesanční věž. Z doby renesance pochází také kamenný reliéfní náhrobník Jana Jiřího Zoubka ze Zdětína, druhotně osazený vedle vchodu do kostela. Náhrobník, jenž připomíná také děti pana Jana Jiřího, které zemřely krátce po něm, je unikátní provedením – jedná se o výjimečně jemnou kamenickou práci.
 
Graficke pismenko R. 1613 byla provedena oprava věže na popud faráře Jana Sarkandera (později svatořečeného). V l. 1745-1749 byl kostel barokně přestavěn, v této době bylo přistavěno presbyterium, sakristie a vrch věže. Přestavbu zadala jezuitská kolej v Uherském Hradišti, která byla v té době majitelem zdounského panství.
 
Graficke pismenko R. 1764 byla věž zvýšena a osazena hodinami. R. 1861 byla přistavěna kaple sv. Jana Sarkandera za podpory hraběnky Leopoldiny z Thun–Hohensteinů. Jan Sarkander (1576-1620) byl kněz a mučedník olomoucké arcidiecéze, který působil ve Zdounkách poč. 17. stol. Blahoslavený byl 3.11.1859 v Římě, svatořečen byl 21.5.1995 Janem Pavlem II. v Olomouci.
 
Graficke pismenko Za první světové války, r. 1917, byly zrekvírovány 4 z původních 6 zvonů. R. 1927 byly vyrobeny tři nové zvony, které však byly společně s jedním starším zvonem zrekvírovány r. 1942 za 2. světové války. V letech 1934-1936 byla přistavěna moderní chrámová loď na místě původní lodi, která již nevyhovovala svou kapacitou a také byla ve špatném stavu. R. 1934 bylo během stavebních úprav také odkryto silné zdivo při jižní kostelní zdi, pravděpodobně zdivo původní tvrze.
 
Graficke pismenko Za kostelem leží hřbitov, který byl od r. 1810 čtyřikrát rozšiřován.

Text: historie
4.8. 2012 - http://www.zdounky.cz, ŠNEJDAR, Petr. Kostel Nejsvětější trojice ve Zdounkách. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta