Graficke pismenko Velenický kostel Nejsvětější Trojice je zděný, omítnutý. Jedná se o obdélnou, jednolodní stavbu s pětiboce uzavřeným, užším presbytářem, s hranolovitou věží v západním průčelí a boční sakristií postavenou při severní straně presbytáře.

 
Graficke pismenko Loď má čtyři okenní osy s pravoúhlými okny a se segmentovým závěrem v šambráně. Stěny lodi jsou členěny pilastry s římsovými hlavicemi, v severní stěně pravoúhlý portál s uchy a kapkami. Sakristie je se dvěma pravoúhlými okny. V nárožích presbytáře pilastry. Průčelí kostela je uzavřené se stupňovitým štítem. V ose pravoúhlý portál se segmentově zalomenou supraportou a spastickou výplní a festony. Nad vchodem v kartuši s korunou erb Kinských. Průčelí členěno pilastry. Nad korunní profilovanou římsou obdélný nástavec s křídly se středovým výklenkem s pískovcovým sousoším Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí. Hranolová věž dvoustupňová, uzavřená makovicí s lucernou s vysokou špicí.
 
Graficke pismenko Loď je plochostropá, členěna pilastry s římsovými hlavicemi. Presbytář sklenut valeně s lunetami. Triumfální oblouk valený. V západní části lodi na sloupech kruchta, segmentově vyhnutá do lodi, s dřevěnou balustrádou. Hlavní oltář Nejsvětější Trojice soudobý s akantovými vázami a festony. Kazatelna je barokní, boční oltář klasicistní. V lodi při jižní stěně barokní náhrobek, ve spodní části s nezřetelným nápisem.
 
Graficke pismenko Kostel Nejsvětější Trojice je chráněná kulturní památka od roku 1965.

Text: popis
8.11. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz