Graficke pismenko Filiální kostel Nejsvětější Trojice na návsi v Praskačce byl původně postaven r. 1748 v pozdně barokním slohu. Přesně po stu letech, tedy r. 1848, byl zásadně novoklasicistně přestavěn do současné podoby.

 
Graficke pismenko Je to jednolodní obdélná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií a depozitářem po stranách a s hranolovou věží nad průčelím. Loď je sklenuta dvěma poli placky, zatímco presbytář plackou a  konchou s lunetami. V lodi se nachází kruchta na dvou pilířích.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení je vesměs novorenesanční. Na hlavním oltáři je obraz zavraždění sv. Václava z r. 1856 s nečitelnou signaturou. Na obou bočních oltářích jsou obrazy Jana Umlaufa (1825-1916) z r. 1893. V předsíni se nachází kopie obrazu Svaté rodiny z kostela v Libčanech, zhotovená v 19. stol. Varhany pro kostel zhotovil nejspíše r. 1899 pražský varhanář Emanuel Štěpán Petr (1853-1930).
 
Graficke pismenko Kostel Nejsvětější Trojice je filiální ve farnosti Opatovice nad Labem. Sobotní bohoslužby se tu konají zpravidla jednou měsíčně.

Text: historie
4.8. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 3, Academia 1980)