Graficke pismenko Kostel představuje jednolodní orientovanou zděnou stavbu zakončenou odsazeným, segmentově zaobleným presbytářem, který od jihu rozšiřuje mladší přístavba sakristie. Jednotlivá průčelí opatřená hladkými omítkami člení lizénová pole doplněná jednoduchou fabionovou římsou. Interiér prostorné lodě a kněžiště prosvětlují půlkruhově zakončené okenní otvory lemované štukovými šambránami s naznačenými klenáky. Vstupní západní průčelí zakončené vysokým oblým štítem prolamuje v úrovni patra trojice okenních otvorů. Středové, půlkruhově zakončené okno s pískovcovým parapetem doprovází po stranách obdélné zazděné otvory. Osově umístěný vstup je osazen ve velkoryse pojatém pískovcovém portálu. Stlačeným obloukem zakončené bosované ostění lemuje dvojice pilastrů nesoucí překlad v podobě profilované římsy zdobené zubořezem. Římsu doplňuje obloučkový ornament opakující se i na portálu bočního vstupu a v interiéru na varhanní kruchtě a křtitelnici. Nad průčelím je hranolová věž s lucernou s makovicí, krytá břidlicí. Sakristie má valbovou střechu, krytou břidlicí. V jižní stěně je portál s klenákem, v nadpraží zubořez. Sakristie má pravoúhlá okna v šambráně. Plochostropý interiér lodi přechází vítězným obloukem na rovněž plochostropé kněžiště. V presbytáři nástěnné malby se třemi symboly Krista v oválných polích, pastýř s hostií a s Božím srdcem. Hlavní oltář s obrazem Nejsvětější Trojice. Boční oltáře: severní sv. Immaculata, jižní sv. Josef. V lodi a presbytáři tři barokní obrazy v rámech: sv. Vavřinec, sv. Jiří, Panna Marie. Kazatelna je barokní. V západní části lodi se nachází dřevěná kruchta ve střední části segmentově vyhnutá do lodi. Kostel je chráněná kulturní památka od roku 1965.

Text: popis
20.11. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz