Graficke pismenko Kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích byl postaven v letech 1815–1816 v místech někdejšího panského dvora. Novostavba částečně využila objekt starší sýpky. Relikty jejího obvodového zdiva s charakteristickými okenními otvory a barokním členěním fasád se dochovaly ve hmotě zdiva na severním a západním průčelí. Původní sakristie kostela stála na severní straně presbytáře, byla přesunuta na jižní průčelí pravděpodobně koncem 19. století.

Text: historie
20.11. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-nejsvetejsi-trojice-12097296