Graficke pismenko Barokní kostel Nejsvětější Trojice na místě původního gotického kostela postaveného roku 1373. Kostel prošel barokní přestavbou v letech 1743–1745. Na hřbitově můžete objevit náhrobek od Františka Bílka z roku 1920 vytvořeného pro Františka Švece.

 
Graficke pismenko Malšice byly založeny Rožmberky a za hustiských válek zpustošeny.

Text: turistické
23.3. 2008 -