Graficke pismenko První písemná zmínka o Dědicích pochází z listiny pátého olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131. Již ve 14. století stával v Dědicích kostel, ten v roce 1731 po úderu blesku vyhořel. Okamžitě se začalo s opravami v čele s tehdejším farářem P. Karlem Leopoldem Felixem (1727–1750). Při opravě byla o dva sáhy (asi 3,5 m) zvýšena kostelní věž. Již v roce 1750 však byla věž stržena, protože se zdejší farníci rozhodli postavit zcela nový kostel. Tehdejší farář věnoval na stavbu celé své jmění.

 
Graficke pismenko Dne 6. března 1752 byla zahájena stavba nového barokního chrámu. V roce 1753 byla dokončena hrubá stavba bez výzdoby a vnitřního vybavení. V roce 1761 se dědickým farářem stal P. Jan Spáčil, který se zasloužil o vnitřní výzdobu kostela. Byl pořízen hlavní oltář s obrazem Nejsvětější Trojice od brněnského malíře A. Sterna a veškeré další vybavení. Dne 18. června 1780 byl kostel vysvěcen.
 
Graficke pismenko Kolem kostela stávala původně zeď, která byla odstraněna v roce 1915. V roce 1923 byl kostel opraven a v roce 1929 elektrifikován. Na konci II. světové války byl poškozen, ale poškození nebylo příliš vážné a podařilo se jej opravit. V roce 1958 byl zapsán na seznam kulturních památek. V 90. letech 20. století byla opravena fasáda a do interiéru instalována křížová cesta od řezbáře L. Vančury z Valašské Bystřice.

Text: historie
22.1. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: https://cs.wikipedia.org, http://www.vyskov-mesto.cz