Graficke pismenko Dvojvěžový jednolodní kostel s mírně odsazeným presbytářem, na nějž se z obou stran připojují nízké přístavky sakristie a oratoře, je zevně členěn bohatou štukovou výzdobou. Interiér je pojat v duchu dynamického baroka se štukovými ornamenty, freskami, sochami a náročným vnitřním zařízením, soudobým se stavbou.

 
Graficke pismenko Před vstupem do kostela stojí brána na hřbitov, která přes svůj pozdní vznik navazuje na architekturu okolních budov svým složitým půdorysem. Západněji stojící fara je jednopatrová stavba s mansardovou střechou a střídmou fasádou.

Text: popis
16.11. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 2