Graficke pismenko Kostel Navštívení Panny Marie v Lomnici byl postaven v letech 1669-82 pod vedením G.P. Tencalla a J.K. Erna.

 
Graficke pismenko Jednolodní stavba orientovaná ve směru severozápad-jihovýchod je zakončena půlkruhovým presbyteriem. Ze vstupní jihozápadní strany diagonálně vystupují dvě hranolové věže rozdělené římsami do tří úrovní jejichž nároží zvýrazňují pilastry s hlavicemi – v přízemí toskánskými, výše iónskými a korintskými. V čelní zdi věží jsou ve spodních dvou podlažích niky se sochami světců, zvonová patra jsou prolomené obdobně tvarovanými okny. Věže svírají přízemní balkónový portikus nad nímž je vysoké okno a štít s volutovými křídly.
 
Graficke pismenko Kněžiště je zaklenuto dvěma poli valené klenbou s výsečemi a konchou, stejně tak i loď. Její stěny jsou členěny mělkými oltářními výklenky, mezi nimi jsou pilastry nesoucí průběžné římsy. Vstupní část zabírá kruchta podklenutá valeně s výsečemi, vícekrát upravované varhany postavili v letech 1789-99 David Výmola a jeho tovaryš Václav Merthal. Novobarokní oltáře pocházejí z let 1844-47, volně stojící hlavní oltář je připisován Benediktu Edele. K výzdobě kostela patří mimo jiné i sochy sv. Dismase (1704), sedící Madony s dítětem (1939), obrazy sv. Aloise, sv. Jana Nepomuckého a samozřejmě obraz Navštívení P. Marie na hlavním oltáři. Vyřezávané lavice nesou erb donárotů – hraběcí rodiny Serenyi.

Text: historie
26.11. 2004 - Zany (podle B. Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska, díl 2. [J/N], Academia, Praha 1999)