Graficke pismenko Kostel Zvěstování Panny Marie v Myslejovicích je barokní stavbou z r. 1788. Do tohoto roku obec patřila pod církevní správu Otaslavic. Císařské reformy však zapříčinily jeho výstavbu, která byla jistě dlouholetým přáním zdejších lidí. Vysvěcen byl o rok později P. Fr. Kellerem z Prostějova. Do farnosti připadly obce Kobylničky a Křenůvky. R. 1891 byl kostel nově vymalován malířem F. Přečkem z Olomouce. Na stropě se nalézají tři fresky – Narození Páně, kázání Cyrila a Metoděje a postava sv. Cecílie. Oltářní obraz Zvěstování Panny Marie je od F. Tocháčka z r. 1871. Panna Marie Růžencová je obrazem od mistra Bsírského z r. 1868, Křížová cesta z r. 1846 pak od F. Havelky. Vzácné jsou i zdejší varhany z r. 1892 z Křemže od F. Čapka. Významnou památkou je také kalich z r. 1705. Samotná stavba prodělala dodnes mnoho úprav. Poslední z těch větších se udála v l. 1969–70.

 
Graficke pismenko Přestože kostel je až z dob baroka, obec sama má velmi dlouhou historii. Zdejší lokalita byla osídlena v dávné minulosti na třech blízkých vrších – Kozákově, Zámčisku a Spáleném vrchu. Jsou tu lokality z doby hradištní a staré slovanské osídlení, pravděpodobně ze 6. stol. V okolí se také našly četné stopy po osídlení z doby kamenné, bronzové a kultury galské. Nepřekvapí, že nejstarší písemný záznam pochází již z r. 1088 (!), kdy zde sídlil rod vladyky Mysleje. V písemnosti je zpráva o Myslejovi, který vystupuje jako svědek v kupní smlouvě. Podle pověstí rod sídlil na kopci Zámčisko. R. 1131 je již obec vedena ve výčtu majetku náležícímu biskupovi v Olomouci. Přesto zde podle písemností zdejší vladycký rod působil minimálně až do pol. 14. století.

Text: historie
10.7. 2010 - Ivo Rozehnal - zdroj web dpv.cz