Graficke pismenko Kostel Narození sv. Jana Křtitele je jednolodní, obdélníkový, presbytář trojboce uzavřený. Sakristie je umístěna v ose kostela. Po obou stranách lodi jsou mělké kaple. Trojosé hlavní průčelí je završeno trojbokým štítem. Nad hlavním portálem se nachází letopočet 1725 a lichtenštejnský znak. Presbytář je zaklenut klášterní klenbou s výsečemi. Triumfální oblouk je půlkruhový. Chrámová loď je o třech polích. Kostelní věž stojí nad západním průčelím. Hlavní oltář s obrazem od J. Umlaufa pochází z roku 1880. Kazatelna s ornamentální reliéfní výzdobou a sochou anděla pochází z počátku 19. století. Kostel je kvalitní barokní architektura venkovského kostela lichtenštejnského panství. Doplněná je o barokní márnici a ohradní hřbitovní zeď. Před vstupem do kostela jsou umístěny cenné barokní sochy světců. Celý areál je památkově chráněn od roku 1958.

Text: popis
5.7. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz