Graficke pismenko V letech 1690-1752 existovala na Starém Hrozenkově misijní stanice jezuitského řádu spravovaná z Uherského Hradiště, která měla za úkol upevnit ve zdejším kraji katolickou víru po třicetileté válce.

 
Graficke pismenko Kostel Narození Panny Marie ve Starém Hrozenkově byl postaven v letech 1768 až 1774 v pozdně barokním slohu. Základní kámen kostela byl položen 4. 7. 1768 za misionáře Karla Kulicha, který zde zůstal i po zrušení jezuitského řádu roku 1773. Po dokončení stavby začalo ve vsi fungovat lokální kaplanství podřízené bojkovickému faráři. Na samostatnou farnost byl Starý Hrozenkov povýšen v roce 1804 a prvním farářem se stal P. Jakub Altmann.
 
Graficke pismenko Kolem roku 1860 byly pořízeny oltářní obrazy pro dva boční oltáře a oltář hlavní. Současné varhany instalovala do kostela r. 1952 varhanářská firma Rieger a Kloss z Krnova a nahradila starý nástroj od neznámého varhanáře z doby před r. 1800. Kostel byl upravován v 19. a 20. století.

Text: historie
31.8. 2020 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.staryhrozenkov.cz a další