Graficke pismenko Nejpozději na začátku 14. století byla v údolí dnešního Dolního Ročova vystavěna tvrz a u ní osada se hřbitovem. Později se stává tvrz a osada majetkem Albrechta z Kolovrat, který roku 1352 získal od císaře Karla IV. povolení vystavět na kopci nad jeho tvrzí plánovitě městečko, dnešní Horní Ročov.

 
Graficke pismenko Kostel v Horním Ročově má bohatou historii, původně gotický kostel byl stavěn současně s městečkem v roce 1355. Dokončen byl pravděpodobně roku 1358. Tento kostel byl zcela zničen při požáru a následně přestavěn na barokní katedrálu v roce 1674. Nakonec i ta byla kvůli špatnému stavu zbourána roku 1875. V letech 1876 až 1883 vystavěn kostel v novogotickém stylu, tak jak se nám dochoval dodnes.

Text: historie
25.5. 2017 - čerpáno ze zdroje: https://cs.wikipedia.org