Graficke pismenko V první polovině 13. století patřila Malá i Velká Chuchle pražskému arcibiskupství, od nějž je směnou získal Přemysl Otakar II. Roku 1292 však Václav II. věnoval Chuchle zbraslavskému klášteru, kterému (mimo krátký čas za císaře Zikmunda) patřily až do zrušení kláštera. V roce 1922 byla Malá Chuchle připojena k hlavnímu městu.

 
Graficke pismenko Pozdně barokní kostel Jména Panny Marie byl postaven v době rozkvětu lázní i v roce 1774. Starší prameny jej považovaly za novostavbu, podle Z. Dragouna se však jedná o přestavbou původní raně gotické stavby. Už v roce 1264 zde stával farní kostel, který v roce 1298 postoupil pražský biskup Řehoř klášteru zbraslavskému. Podle některých zpráv byl vybudován již v roce 1132. Po husitských válkách tu byli kněží podobojí. Když zbraslavský klášter později kostel získal zpět, duchovní správa již nebyla obnovena. Kostel trpěl vlhkostí zdiva a přestože byl několikrát opravován, nakonec jeho konstrukce natolik zchátrala, že se kostel zřítil. Aby se situace neopakovala, byl ze sutin starého kostela a dalšího materiálu vybudován násep do takové výše, aby na něm postavená stavba netrpěla vlhkostí. Zařízení původního kostela se postupem času odvezlo, takže do nového kostela bylo pořízeno zařízení úplně nové v rokokovém slohu. Na jeho financování se velkým dílem podíleli lázeňští hosté. Dne 7. září 1774 byl nový kostel vysvěcen opatem Celestynem Stoyem.
 
Graficke pismenko Kostel má obdélnou loď a čtvercový presbytář, barokní volutové štíty na východní a západní straně. Kostel nemá věž, ale jen malou vížku na střeše, krytou cibulovitou bání.
 
Graficke pismenko Hlavní oltář je rokokový s obrazem "Narození Panny Marie" z roku 1774. Na evangelijní straně (vlevo) bývala barokní kazatelna, na epištolní straně (vpravo) ve výklenku socha zbičovaného Spasitele. Varhany jsou z roku 1850.

Text: historie
22.7. 2007 - Milan Caha, zdroj Antonín Podlaha: Posvátná místa království českého. Diecése Pražská, vikariát Zbraslavský. Praha 1909