Kostel Narození Panny Marie v Cetvinách u Dolního Dvořiště

Graficke pismenko Cetviny (Zettwing) vznikly jako trhové centrum východní části panství Rožmberk před polovinou 14. století. Tehdy zde byl postaven i kostel, z něhož se zachoval presbytář a zřejmě i věž. Ve II. polovině 15. století vzniklo síňové trojlodí, které snad nahradilo starší loď. Kostel byl vyrabován a vypálen na počátku třicetileté války (1620), po provizorní poválečné opravě následovala barokní úprava v letech 1735–36, jejímž nejvýraznějším výsledkem je věžní báň. Roku 1892 vzniklo schodiště na severní straně, další oprava (1940) vzhled již neovlivnila.

 
Graficke pismenko Vzhledem k hospodářské stagnaci, způsobené odlehlostí městečka od hlavních komunikací, se jeho zástavba zachovala až do roku 1945 ve velmi harmonickém celku. Po vyhnání německojazyčného obyvatelstva po II. světové válce byl učiněn pokus o dosídlení zejména banátskými Čechy a Slováky. Roku 1951 bylo nové obyvatelstvo opět vysídleno a Cetviny se staly součástí nepřístupného hraničního pásma. Pět let nato byla veškerá zástavba s výjimkou kostela a objektů pohraniční stráže zdemolována. Kostel chátral bez jakékoli údržby, došlo i ke zřícení části klenby. Opravy se s rozhodujícím přispěním zdejších rodáků, usídlených v Rakousku, dočkal až po roce 1990, kdy byla oblast opět zpřístupněna. Východně od kostela najdeme skupinu topolů a městskou kašnu (prostor bývalého náměstí), od ní vede cesta k obnovené cetvinské křížové cestě.

Text: historie
12.5. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977, K. Kuča: Města a městečka..., 1. díl, Libri 1996 a D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis 2001