Graficke pismenko Kostel je síňové trojlodí s dlouhým presbytářem o výšce a šířce hlavní lodi, orientovaným k východu. Zastřešení vytváří dojem pseudobasiliky. Západní průčelí proti trojlodí mírně užší (respektuje šířku románského kostela) vrcholí dvěma štíhlými hranolovými věžemi, jejichž spodní části dodnes obsahují kvádříkové zdi se skrytými románskými detaily. Na jihu se k němu připojuje osmiboká kaple sv. Jana Nepomuckého. Jižní stěna předsíně před hlavním portálem trojlodí novogotická, s trojúhelnými štíty. Východně od ní mohutná zvonice na soklu, obloženém pískovcovými kvádry. Všechny tři věže mají cibulové helmice s lucernami. Západní průčelí včetně věží, kaple sv. Jana Nepomuckého a horní patra zvonice mají barokní fasády se štukovými ornamenty, trojlodí a presbytář si zachovaly gotický vzhled s novogotickými úpravami.

 
Graficke pismenko Vnitřek zaklenut křížovými klenbami s hruškově profilovanými žebry.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení převážně raně a vrcholně barokní, zčásti novogotické, v ostění západního portálu románský reliéf sv. Petra z poloviny 13. století.

Text: popis
16.11. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 4