Graficke pismenko Samotný objekt současného kostela Nanebevzetí Panny Marie začal být budován ve druhé polovině 17. století majitelem vsetínského panství hrabětem Jiřím Illésházym jako raně barokní nový zámek. Situace tomu však chtěla jinak. V roce 1683 vyhořel starý dřevěný kostelík i fara, a proto hrabě nedokončenou budovu nového zámku věnoval katolické církvi. Po nutných stavebních úpravách byl v roce 1689 kostel vysvěcen. Z původní stavby nového zámku zůstaly zachovány nárožní rondely se střílnami a v západní zdi se dochovaly pozůstatky po konzolách plánovaného balkonu. Poslední stavební aktivita se dotkla kostelní věže, která byla v 19. století nadstavěna a ukončena bání se třemi zvony.

Text: historie
6.1. 2008 - Jan P. Štěpánek podle informační tabule na místě