Graficke pismenko V Těnovicích byl farní kostel již počátkem 14. stol. Byl postaven ve slohu cisterciácké gotiky a prvně se připomíná v registrech papežských desátků r. 1352. Z farářů nejstarší doby se jako první uvádí Matěj, a to do r. 1380.

 
Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní stavba gotického původu, z níž se v původní podobě zachoval pětiboce uzavřený presbytář. Stavba byla částečně zbarokizována koncem 17. stol. Při této úpravě byla přistavěna věž a kaple při severní stěně lodi. Do věže byly zavěšeny zvony, které byly dříve umístěny v dřevěné zvonici poblíž fary. V r. 1777 tehdejší kaplan Jakub Březina sestavil a instaloval věžní hodiny. V r. 1780 byl na zdi v průchozím podvěží vymalován obraz Nanebevzetí Panny Marie. V 19. stol. byl kostel opraven a vyzdoben.
 
Graficke pismenko Presbytář má v šikmých stěnách okna s kružbami. V zadní stěně je zazděné okno. Klenba presbytáře je žebrová a skládá se ze dvou polí. Její svorníky jsou hladké. Konzoly mají podobu různotvárných lidských hlav. V severní stěně presbytáře je obdélníkový sanktuář, výklenek nahoře ozdobený trojúhelníkovým, v kameni tesaným štítkem, na hranách posázeným lupeny a vyplněným hrotitým trojlistem. Mimo to jsou do severní zdi vsazeny vedle sebe dva náhrobní kameny se znaky a nápisy. K severní straně presbytáře přiléhá sakristie. Hlavní oltář je novorenesanční, obraz Nanebevzetí Panny Marie maloval Zikmund Rudl. Kazatelna je rovněž novorenesanční s deskovými obrazy evangelistů ze 17. stol.
 
Graficke pismenko Loď kostela je obdélníková s rovným stropem. V bocích má po dvou polokruhově zaklenutých oknech. V severní zdi lodi je zazděný gotický vchod. K severnímu boku lodi přiléhá klenutá pětiboká kaple, otevřená do lodi. V průčelí kostela je věž s jehlancovou střechou. Přízemí věže je otevřeno na způsob předsíně a v něm je proti vchodu výše zmíněný obraz z r. 1780.
 
Graficke pismenko Kostel je v současnosti filiálním ve farnosti Spálené Poříčí a konají se v něm pravidelné každotýdenní bohoslužby.

Text: historie
7.8. 2016 - Jiří Špaček (s využitím různých webových stránek)