Graficke pismenko První zprávy o vsi a hradu Střílky se objevují od poléviny 13. století. Kdy ve vsi vznikla první sakrální stavba, není známo. Jisté je, že současný barokní kostel měl svého staršího předchůdce. V roce 1691 se uvádí střílecký farář Jan Mikuláš Fúsek, musel zde tedy stát i kostel a fara. Dokazuje to i záznam, v němž Amand Antonín z Petřvaldu, zakladatel barokního stříleckého hřbitova z let 1730-1743, zavazuje svého nástupce Jana Bernarda, aby vystavěl náhradu za starý kostel zničený požárem. Pokud byl tento závazek splněn, se stavbou kostela se začalo ještě před rokem 1763. Toho roku totiž Jan Bernard umírá a s ním po meči vymírá i rod Petřvaldských. Poté stavba pokračovala za nových majitelů, jimiž byli Künburgové.

 
Graficke pismenko Zajímavostí je že k zahájení stavby kostela mělo dojít již za Amanda Antonína z Petřvaldu. Mohlo se jednat o projekt zahrnující kostel i hřbitov. Zřejmě krátce po dokončení hřbitova měl být starý kostel stržen a dokonce byly zhotoveny i nové základy. Poté byl však projekt několikrát změněn a nakonec se stavba zastavila.
 
Graficke pismenko Současnou stavbu zřejmě projektoval a vedl Kryštof Maywald. V roce 1770 byl kostel Nanebevzetí Panny Marie vysvěcen a prakticky dokončen. Dále pokračovaly již jen dokončovací práce na interiéru. V roce 1771 František Sieber dokončil varhany. V roce 1958 byl kostel zapsán na seznam nemovitých kulturních památek České republiky.

Text: historie
1.1. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: http://farnoststrilky.webnode.cz, http://www.obecstrilky.cz/historie, https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/110643/F_HistoriaeArtium_05-1961-1_17.pdf?sequence=1 a další