Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích

Graficke pismenko Počátky farního kostela ve Slavonicích jsou nejasné. Literatura připouští možnost existence opevněného dvorce na výšině nad potokem (obdoba telčského týna u dnešního kostela sv. Ducha), ta však nebyla zatím prokázána archeologicky. Jiné prameny naopak předpokládají, že osada německy mluvících kupců, vzniklá vedle původní slovanské osady, užívala starší svatyni, stojící na místě špitálního kostela sv. Jana Křtitele (viz heslo).

 
Graficke pismenko Dnešní farní kostel byl vybudován ve druhé polovině 14. století, snad na místě starší svatyně (viz výše). Výstavba pokračovala v dalších stoletích, v letech 1503–49 byla dostavěna městská věž, která přiléhá k severnímu boku presbytáře (není de iure součástí kostela a má vlastní popisné číslo). Počátkem 18. století byly připojeny boční kaple, v letech 1903–16 proběhla puristická obnova.

Text: historie
9.1. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980 a K. Kuča: Města a městečka..., 6. díl, Libri 2004