Graficke pismenko I když je vranovský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie dominantou městyse a hodnotnou památkou církevní architektury, nemůže ani zdaleka konkurovat významné siluetě zámeckého komplexu, který vévodí celému okolí. S ohledem na první zmínky o zdejším osídlení má i kostel velmi starou historii, postaven byl již v první polovině 13. století, během dalších let pak postupně rozšiřován. Tehdejší podobu kostela ale neznáme, protože byl v roce 1645 vydrancován Švédy, původní románsko-gotické základy jsou ale dodnes dochovány v obvodových zdech.

 
Graficke pismenko K barokní přestavbě kostela do současné podoby došlo kolem roku 1685, finančně se na ní podíleli z velké části tehdejší majitelé vranovského panství, hrabata Althannové. Rod Althannů přispíval k údržbě i vybavení kostela i v následujících desetiletích. Svědčí o tom například oltářní obraz Panny Marie, který farnosti věnovala hraběnka Marie Anna Althannová, rozená Pignatelli. K zázračným vlastnostem tohoto obrazu se váže pověst spojená s císařem Karlem VI., který na Vranově několikrát pobýval. Z interiéru kostela si zaslouží zmínku také gotická křtitelnice, barokní sochařská výzdoba nebo obraz sv. Jana Nepomuckého z dílny znojemského malíře F. A. Maulbertsche na bočním rokokovém oltáři.
 
Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie je na seznamu památek zapsán od roku 1958, součástí památkové ochrany je i barokní fara naproti kostelu. Do památkové péče areálu je zahrnuta i kaple sv. Ondřeje jižně od kostela, která i přes barokní úpravy nezapře svůj románský původ (sloužila jako kostnice). Existenci někdejšího hřbitova za kostelem zrušeného v 19. století dokládá několik málo dochovaných náhrobních kamenů a především socha Panny Marie. Pravidelné bohoslužby se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konají ve čtvrtek odpoledne a v neděli dopoledne.

Text: historie
19.6. 2015 - Pavel Vlach (s použitím webu farnosti Vranov nad Dyjí)