Graficke pismenko Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl mezi lety 1946 a 1948 přestavbou bývalé sýpky velkostatku. Snaha postavit v Puklicích kostel sahá do počátku 40. let 20. století, kdy zde vznikla Kostelní jednota. K realizaci stavby však došlo až po roce 1945, kdy byl konfiskován majetek majitele zámku a řady dalších pozemků ve vesnici, velkostatkáře Richarda Fischmanna. Absurdní na tom bylo, že rodina Fischmannova se nejen zasloužila o rozvoj obce, ale jako židovská byla odvlečena nacisty do koncentračních táborů. Richard Fischmann zahynul v Osvětimi, z rodiny přežily pouze jeho děti Vítězslav a Eliška. Kostel byl vysvěcen 15. srpna 1948, zasvěcení získal podle zámecké kaple zrušené roku 1893. Kaple bývala v prvním poschodí zámku, mše se v ní sloužily od roku 1729, pro veřejnost byla přístupná 1787. Kapli zrušil majitel zámku továrník Miroslav Peška, její prostor sloužil poté nějakou dobu jako sokolská tělocvična.

Text: historie
21.6. 2020 - Milan Caha (zdroj: wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Puklice) a https://cs.wikipedia.org/wiki/Puklice_(z%C3%A1mek))