Graficke pismenko Jednolodní stavba. Loď i presbytář jsou kryty šindelem, stanová stříška osmibokého sanktusníku je pobita plechem. Ze západního průčelí, zdobeného atikou se dvěma vázami, vystupuje jednopatrová věž, na rozích zesílená toskánskými pilastry s báňovitou střechou pobitou plechem, přecházející v osmistěn, s lucernou a menší bání.

 
Graficke pismenko Presbytář má půlkruhový závěr a po obou stranách přístavky - v severním je sakristie, v jižním kaple.
 
Graficke pismenko V podlaze jsou zapuštěny desky - jedna se zašlapanými znaky, druhá deska se znakem lva a ženskou postavou, náhrobník se Strakovským znakem a renesančním nápisem. Ve zdi u hlavního oltáře je zasazena kamenná deska se znakem Dobřanských. Kostel má čtyři zvony - 0,96 m, 0,51m, 0,66 m a umíráček. Na kostele ve výklenku je barokní socha Panny Marie.

Text: popis
10.3. 2011 - rodo chrozit