Graficke pismenko Barokní jednolodní obdélná sálová stavba se dvěma bočními kaplemi, s obdélným presbytářem, uzavřeným zvenčí polygonálně s opěráky, s předsíní na jižní straně. Na severní straně presbytáře je hranolová věž, ke které přiléhá Loretánská kaple a čtvercová sakristie.

 
Graficke pismenko Kostelu dominuje mohutné kulisovité průčelí, s konkávně vykrojenými nárožími a konzolovou atikou. Stěny kostela jsou členěné pilastry, okna jsou lunetová. Mezi opěráky presbytáře byly dodatečně vestavěny výklenkové kaple, do kterých byly přemístěny plastiky z Kunčiny, také je zde freska Poslední večeře Páně. Na fasádě Loretánské kaple je rokoková freska od Judy Tadeáše Suppera.
 
Graficke pismenko Presbytář je sklenut valeně, loď je sklenuta valeně s lunetami, stěny mezi oblouky kaplí (valeně sklenutých) člení štukové pseudokorintské pilastry. Zděnou kruchtu na dvou pásech podepírají mramorové pilastry. Interiér je bohatě vyzdoben freskami J. T. Suppera a jeho syna Františka Karla Sylvestra Suppera z roku 1768: v presbytáři lze nalézt výjevy ze Starého Zákona, v závěru klenby je malovaná perspektivní kupole, v hlavní lodi na klenbě je mariánský cyklus od F. K. Sylvestra Suppera (vytvořený dle návrhů J. T. Suppera); dále ve dvou bočních kaplích perspektivní iluzivní malovaná oltářní architektura.
 
Graficke pismenko Zařízení kostela je bohaté, převážně z 2. poloviny 18. století. Hlavní oltář je z roku 1776, je v klasicistním stylu, portálový, sloupový, z napodob. mramoru, se zlacenými sochami českých patronů a hlavním oltářním obrazem od Josefa Reinische, nad tabernáklem s výjimečně umně řezanou zlacenou skupinou Kalvárie (1776). Na triumfálním oblouku je kazatelna (kolem roku 1735), zdobená vynikající řezbářskou prací Jiřího Františka Pacáka – alegorie čtyř světadílů na stříšce, na druhé straně triumfálního oblouku je oltář sv. Jana Nepomuckého s Apoteózou světce pod baldachýnem s putty z dílny J. F. Pacáka (kolem roku 1735).
 
Graficke pismenko V severní kapli jsou na portálovém oltáři sochy J. F. Pacáka Víry a Naděje, Boha Otce a puttů.
 
Graficke pismenko Na severní straně lodi dále klasicistní portálový oltář sv. Floriána se sochami z r. 1861, dále oltář sv. Vincence Ferrerského z roku 1765 s malovanou iluzivní portálovou rokokovou architekturou.
 
Graficke pismenko Na jižní straně lodi vyniká středový oltář sv. Rafaela s obrazem Josefa Ignáce Sattlera z roku 1763, oltář Čtrnácti svatých pomocníků s obrazem J. T. Suppera a oltář sv. Aloise s iluzivní malovanou rokokovou architekturou, s obrazem J. I. Sattlera. Malý obraz sv. Anny vytvořil známý barokní malíř Jan Kryštof Handke.

Text: popis
22.10. 2012 - E. Horáková podle Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1978; ; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4., Karel Kuča, Libri 2000; Hana Macháčková diplomová práce 2006 viz http://is.muni.cz/th/52690/ff_m/