Graficke pismenko Barokní, v jádru raně gotický kostel se poprvé zmiňuje roku 1270. Do konce 15. století byl obklopen hřbitovem (společně s kaplemi sv. Antonína a sv. Markéty, které později zanikly), kolem r. 1500 byl hřbitov zrušen a přemístěn na Křížový vrch. Kostel byl silně poničen požárem roku 1541, po kterém byl roku 1549 byl stavebně obnoven v renesančním stylu Václavem z Boskovic. R. 1572 byla k severnímu průčelí přistavěna věž, která byla v letech 1579–1584 stavebně upravována (zvýšena, doplněna otevřenou galerií – stavitel Prokeš Riemer). Věž byla obývána hlásným.

 
Graficke pismenko Roku 1726 postihl kostel další ničivý požár, při kterém se věž zřítila a prorazila klenbu kostela. Kostel byl požárem téměř zničen. Obnovit jej dal v raně barokním stavebním stylu Josef Jan Adam z Liechtensteina. Architektem byl Antonio Maria Nicolao Beduzzi, následovník architekta Domenica Martinelliho, podle všeho s přihlédnutím k některému z  Martinelliho plánů. Obnova kostela trvala do r. 1729, ze starší stavby se zachoval jen polygonální uzávěr presbytáře s opěráky a spodní část věže – přízemí a první patro. Roku 1767 byla postavena Loretánská kaple. Mezi opěráky presbytáře byly dodatečně vestavěny výklenkové kaple.
 
Graficke pismenko V interiéru kostela je bohatá barokní výzdoba, nástěnné malby mohelnického malíře Judy Tadeáše Suppera, který se v Třebové usadil, a jeho syna F. K. Sylvestra Suppera, sochy a plastiky od Jiřího Františka Pacáka, Severina Tischlera a Františka Josefa Seitla. Roku 1844 kostel vyhořel a po dobu tří měsíců byl bez střechy, což způsobilo poškození některých fresek (některé byly přemalovány, některé již nebyly obnoveny). Fresky byly restaurovány v období mezi I. a II. světovou válkou.

Text: historie
22.10. 2012 - E. Horáková podle Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1978; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4., Karel Kuča, Libri 2000; http://www.mtrebova.cz