Graficke pismenko Jedná se o jednoduchou obdélníkovou stavbu s pravoúhlým presbytářem. Nad západním průčelím kostela je vztyčena hranolovitá věž. Vnitřek kostela je zaklenut plackou s nástropními malbami znázorňujícími mariánské legendy. Vybavení kostela je pseudobarokní z doby okolo roku 1900. Starší je jen socha sv. Josefa pocházející z první poloviny 18. století a cínová křtitelnice, u které se předpokládá původ ze 17. století.

 
Graficke pismenko Kostel byl původně obklopen hřbitovem a na pozůstatcích hřbitovní brány byly umístěny barokní sochy sv. Václava a sv. Gotharda pocházející doby okolo roku 1740. V devadesátých letech 20. st. při letní bouřce na sochu sv. Václava spadl strom a sochu znehodnotil.

Text: popis
9.4. 2008 - Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Čech (A-L), Academia Praha 1980