Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie gotického původu z 13. nebo počátku 14. století stojí na nejvyšším bodě návrší uprostřed funkčního hřbitova. Písemně je doložen r. 1320, podle jiných pramenů r. 1355. Nynější stavba vznikla renesanční přestavbou po polovině 16. století a  barokní úpravou v polovině 18. století. Kostel byl obnovován v letech 1805-1807 a 1887. Protože stavba nemá věž, pouze sanktusník na hřebenu střechy, byla zvonice budována vždy samostatně v sousedství (viz samostatné heslo).

 
Graficke pismenko Kostel je jednolodní obdélná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem. Prostá stavba je uvnitř plochostropá. Z presbytáře do bývalé sakristie se dochoval portál ze 3. čtvrtiny 16. století, stejně starý je i zazděný portál v jižní stěně lodi. V západní části lodi se nachází kruchta.
 
Graficke pismenko Zařízení kostela převážně v lidovém baroku pochází z doby kolem r. 1700. To platí i o hlavním oltáři s pozdně gotizujícími prvky. Mezi sochami sv. Jáchyma a Anny je barokní obraz Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 18. století, který je kopií oltářního obrazu v nedalekých Slatinách. Barokní kazatelna pochází z konce 17. století. V kostele se nachází několik renes. náhrobníků z přelomu 16. a 17. století.
 
Graficke pismenko Varhany, které pro kostel zhotovil v letech 1889-1890 Josef Kobrle (1851-1919), varhanář z Lomnice nad Popelkou, nahradily starý varhanní pozitiv z 18. století.
 
Graficke pismenko Kostel je nyní filiální ve farnosti při arciděkanství Jičín, pravidelné bohoslužby se tu však nekonají.

Text: historie
1.6. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2, Academia 1978 a web obce)