Graficke pismenko První zmínka o kostele ve vsi Bezdědice, který nechal postavit Zbyněk Zajíc z Valdeka a Házmburka, pochází z roku 1343. Donátorem byl samotný císař Karel IV., který kostel obdaroval. Stavba gotického původu byla barokně přestavěna v letech 1742-1744, avšak r. 1772 vyhořela. Dnešní podobu získala při obnově kostela r. 1776.

 
Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nyní pozdně barokní jednolodní obdélná stavba s polygonálním presbytářem a západní věží. Horní část věže byla upravena do současné podoby r. 1834. Loď kostela je plochostropá, podvěží je zaklenuto plackou, zatímco presbytář, sakristie a kruchta v podobě balkónu valeně. Na stropě lodi je obraz Nanebevzetí Panny Marie, dále scény ze života Panny Marie a čtyři evangelisté z konce 18. stol.
 
Graficke pismenko Ve svatostánku jsou 3 oltáře: hlavní oltář z r. 1751, oltář sv. Jana Nepomuckého, který pochází z r. 1729 a byl postaven zámožnými sedláky z Radouše, a třetí oltář sv. Filipa a Jakuba, který byl postaven v 19. století. V minulosti byl kostel obklopen hřbitovem, z této doby je dochována za presbytářem barokní budova márnice se zazděným vchodem. Od r. 1838 věž nesla zvony. Svěcení nových zvonů po 1. světové válce se událo 23. prosince 1928. Zvony byly znovu zrekvírovány 15. dubna 1942 a ve věži byl ponechán pouze zvon Matky Boží Panny Marie. Generální opravou prošel kostel naposled v letech 1993-1995. Na kůru se nacházejí varhany z dílny firmy Rejna-Černý. Přesná doba jejich instalace není známa, zmíněná varhanářská firma působila na přelomu 19. a 20. století.
 
Graficke pismenko Bezdědický kostel je v současnosti filiálním ve farnosti Hořovice a bohoslužby se tu konají o sobotách jednou měsíčně.

Text: historie
15.8. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 1, Academia 1977 a web města Hostomice)