Graficke pismenko Barokní kostel byl postaven v l. 1702-1705 na místě původní kaple. Poměrně nezvyklý je půdorys kostela, který tvoří pravidelný osmiúhelník. V kostele původně sloužili mše jezuité, po zrušení řádu císařem Josefem II. r. 1773 přešel pod duchovní správu Zhořského kněze. Od r. 1826 měla obec svého vlastního kněze. R. 1838 byla přistavěna sakristie a r. 1859 byla přistavěna nová věž, kostelní zvony a  varhany pochází ze zrušeného kostela Znojemského. Zajímavostí je otočný kříž na oltáři, který původně stával v polích a lidé jím otáčeli na ochranu před bouřkami a krupobitím.

Text: historie
5.3. 2012 -