Graficke pismenko Kostel byl postaven, alespoň můžeme-li věřit datumu uvedenému při vstupu do sakristie, v roce 1563. Jen o dva roky je dle datování mladší kostelní zvon. Jen tento zvon je sám o sobě vzácná památka. V nedávné době byl zvon bohužel středem pozornosti zlodějů, kteří v něm viděli snadnou vidinu peněz za odvoz do šrotu. Byli asi velmi překvapeni obrovským rozruchem, který krádež „obyčejného“ zvonu v kraji rozpoutala. Rychle se nechtěné popularity chtěli zbavit, a tak raději zvon odhodili do příkopy, kde byl nalezen a s velkou slávou navrácen zpět do kostelní věže. Kostel byl vystavěn jako stavba katolická, avšak jako podobné církevní stavby v okolí, přešel počátkem 17. století do rukou protestantů, kteří jej užívali až do roku 1654, kdy se opět navrátil do rukou katolické církve. U příležitosti 300 let od postavení kostela byla stavba celkově restaurována a opravena. V 70. letech 20. století se kostel dočkal restaurování inventáře. V noci z 1. na 2. srpna 2017 byl však zcela zničen úmyslně založeným požárem.

Text: historie
20.10. 2005 - Jan P. Štěpánek, info Muzea Beskyd